CMM CRYSTA-Apex S 700 Series

Price_contact

Được thiết kế và xây dựng bằng tất cả kinh nghiệm của Mitutoyo trong công nghệ CNC CMM, CRYSTA-Apex S và Crysta-Apex C có vật liệu nhẹ và cấu trúc máy cải tiến, mang lại độ ổn định chuyển động cao, độ chính xác cao và khả năng chi trả.

Chức năng điều chỉnh nhiệt độ (16 ° C đến 26 ° C) có thể mang lại các phép đo chính xác ngay cả trên sàn cửa hàng. Ngoài phép đo điểm-điểm, đầu dò MPP-310Q và Metris Laser cung cấp chức năng quét tiếp xúc / không tiếp xúc.

Quantity:

Categories: ,

Description

Được thiết kế và xây dựng bằng tất cả kinh nghiệm của Mitutoyo trong công nghệ CNC CMM, CRYSTA-Apex S và Crysta-Apex C có vật liệu nhẹ và cấu trúc máy cải tiến, mang lại độ ổn định chuyển động cao, độ chính xác cao và khả năng chi trả.

Chức năng điều chỉnh nhiệt độ (16 ° C đến 26 ° C) có thể mang lại các phép đo chính xác ngay cả trên sàn cửa hàng. Ngoài phép đo điểm-điểm, đầu dò MPP-310Q và Metris Laser cung cấp chức năng quét tiếp xúc / không tiếp xúc.

 

There are no reviews yet.

Add your review