CMM CRYSTA-Apex S 900 Series

Price_contact

  • Được thiết kế và xây dựng bằng tất cả kinh nghiệm của Mitutoyo trong công nghệ CNC CMM, CRYSTA-Apex S và Crysta-Apex C có vật liệu nhẹ và cấu trúc máy cải tiến, mang lại độ ổn định chuyển động cao, độ chính xác cao và khả năng chi trả.
  • Chức năng điều chỉnh nhiệt độ (16 ° C đến 26 ° C) có thể mang lại các phép đo chính xác ngay cả trên sàn cửa hàng. Ngoài phép đo điểm-điểm, đầu dò MPP-310Q và Metris Laser cung cấp chức năng quét tiếp xúc / không tiếp xúc.

Quantity:

Categories: ,

Description

  • Được thiết kế và xây dựng bằng tất cả kinh nghiệm của Mitutoyo trong công nghệ CNC CMM, CRYSTA-Apex S và Crysta-Apex C có vật liệu nhẹ và cấu trúc máy cải tiến, mang lại độ ổn định chuyển động cao, độ chính xác cao và khả năng chi trả.
  • Chức năng điều chỉnh nhiệt độ (16 ° C đến 26 ° C) có thể mang lại các phép đo chính xác ngay cả trên sàn cửa hàng. Ngoài phép đo điểm-điểm, đầu dò MPP-310Q và Metris Laser cung cấp chức năng quét tiếp xúc / không tiếp xúc.

There are no reviews yet.

Add your review