Data processing software

Price_contact

Giấy chứng nhận cho kết quả kiểm tra có thể được tạo ra

Thích hợp nhất để đánh giá lớp cứng của vật liệu sắt và thép

Được trang bị chức năng hiển thị phân phối 2D để làm cứng và đánh giá ứng suất dư

Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo tờ rơi số E17001

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: Mitutoyo

Quantity:

Description

Giấy chứng nhận cho kết quả kiểm tra có thể được tạo ra

Thích hợp nhất để đánh giá lớp cứng của vật liệu sắt và thép

Được trang bị chức năng hiển thị phân phối 2D để làm cứng và đánh giá ứng suất dư

Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo tờ rơi số E17001

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: Mitutoyo

There are no reviews yet.

Add your review