High-accuracy Roundness/Cylindricity Measurement Roundtest

Price_contact

Độ chính xác hàng đầu thế giới đảm bảo

Đã cài đặt chức năng định tâm tự động tốc độ cao

Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo tờ rơi số E4392

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: Mitutoyo

Quantity:

Description

Độ chính xác hàng đầu thế giới đảm bảo

Đã cài đặt chức năng định tâm tự động tốc độ cao

Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo tờ rơi số E4392

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: Mitutoyo

There are no reviews yet.

Add your review